Pentadbiran Negara – nota ceramah PTM2013

Low Flying Helicopter In Action

Low Flying Helicopter In Action (Photo credit: thienzieyung)

sunset @ the Parliament

sunset @ the Parliament (Photo credit: nadi0)

National Monument

National Monument (Photo credit: Balaji Dutt)

Parlimen Malaysia

 Bidang Kuasa Kerajaan Persekutuan:

 • 1 Hal ehwal luar negara.
 • 2 Pertahanan
  3 Keselamatan
  4 Undang-undang
  5 Kewarganegaraan
  6 Jentera kerajaan persekutuan
  7 Kewangan
  8 Perdagangan
  9 Perkapalan
  10 Perhubungan dan pengangkutan
  11 Kerja-kerja persekutuan
  12 Kajian,siasatan dan penyelidikan
  13 Pendidikan
  14 Ubat dan Kesihatan
  15 Buruh dan keselamatan sosial
  16 Kebajikan Orang asli
  17 Pekerjaan profesional
  18 Hari kelepasan am
  19 Pertubuhan yang tidak diperbadankan
  20 Kawalan terhadap musuh tanaman
  21 Akhbar, penerbitan, percetakan
  22 Penapisan
  23 Panggung wayang dan empat hiburan
  24 Syarikat kerjasama/ Koperasi
  25 Pelancongan
  26 Perkhidmatan Bomba
  27 Semua yang berkaitan dengan Wilayah Persekutuan
 • Bidang Kuasa Kerajaan Negeri

  1 Hukum,Syarak dan hal ehwal agamaIslam.
  2 Tanah Pertanian dan perhutanan.
  3 Kerajaan tempatan.
  4 Perkhidmatan lain bercorak tempatanseperti perlesenan panggung wayang dan tempat hiburan awam.
  5 Kerja air
  6 Hari kelepasan am
  7 Perpustakaan, muzium, monumen,rekod purbakala dan sejarah, tapak danpeninggalan zaman purba
 • Senarai negeri tambahan bagi Sabah dan Sarawak :

  1 Undang-undang dan adat istiadat bumiputera.
  2 Perbadanan pihak berkuasa dan badan lain yang ditubuhkan oleh undang-undang negeri.
  3 Pelabuhan
  4 Ukuran Tanah
  5 Kereta api Sabah
  putrajaya

Jadual kesembilan dalam Perlembagaan Persekutuan menyatakan pembahagian kuasa antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.

Kerajaan negeri dan persekutuan bertanggungjawab terhadap bidang kuasa masing-masing.

Senarai bersama merupakan tanggungjawab bersama kerajaan negeri dan persekutuan.

Senarai bersama menurunkan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri.
Dalam bidang kuasa ini kedua-dua kerajaan mempunyai kuasa terhadapnya.

 • 1 Kebajikan sosial
  2 Biasiswa
  3 Taman Negara
  4 Perancangan bandar dan wilayah
  5 Penjagaan haiwan
  6 Kesihatan dan kebersihan awam
  7 Parit dan tali air
  8 Pemulihan
  9 Hiburan awam
  10 Perhubungan