Seminar Bersama TNC – Pengurusan Pelajar

30 Jun – 1 Julai 2015 – Dewan Jamuan, BSI seramai 300 peserta daripada setiap bahagian dalam UTM menghadiri seminar 2 hari yang telah dirasmikan oleh TNCHEMA. Semasa merasmikan seminar ini TNC telah menyampaikan beberapa hasrat penting UTM dan Negara kepada semua peserta yang hadir. Dasar dan Pelan pembangunan modal insan UTM dan KPM telah disentuh dengan penekanan menuju kearah sebuah negara maju menjelang 2020.

Seminar yang di anjurkan ini bertujuan untuk memberikan kemahiran kepada staf UTM dan perkongsian pengalaman antara jabatan dan unit unit yang berurusan dengan pelajar UTM. Pengalaman pengurusan sukan juga dikongsi dalam seminar ini.

Seminar Pengurusan Pelajar SUKAN HEMA2015

ARMADI BIN AHMAD – pemilihan pemain bolasepak UTM – Strategi berpasukan – Strategi untuk MENANG – Menang – Semangat kesukanan – Pep Talk – Fikirkan BOLEH

POSTER-PENJAJARAN-PGU-II-PPPM-PT3-2